Mitä kiinteistövakuutus ei korvaa? 1/2

Katon, räystäskourujen ja ulkopuolisten syöksytorvien vuodot aiheuttavat vahinkoja, joita kiinteistövakuutus ei korvaa

Näin ennen talven tuloa on aika käydä katolla ja tarkistaa katon, räystäskourujen ja syöksytorvien kunto sekä sade- ja hulevesien poistuminen.

Mikäli taloyhtiöllä on sopimus kiinteistöhuoltoyrityksen kanssa, niin silloin asian pitäisi olla kunnossa. Huoltoyhtiö käy sopimuksen mukaan katolla ja tarkastaa katon kunnon sekä puhdistaa räystäskourut kesän ja syksyn lehdistä ja muusta ylimääräisestä ennen talven ja lumen tuloa. Mikäli kiinteistöhuollon kanssa tehdyn sopimuksen sisältöä ei olla taloyhtiön hallituksessa käyty läpi muutamaan vuoteen, niin nyt on hyvä tarkistaa että siellä on mainittu tästä.

Kattovuodot

Kattovuodot ovat aina myös vakuutusmielessä ikäviä vahinkoja, sillä kiinteistövakuutus ei tavallisesti korvaa niistä aiheutuvia korjauskuluja.

Katon saumat (peltikatto, huopakatto) on syytä tarkistaa, jottei sadevesi pääse kattorakenteisiin ja siitä eteenpäin muihin rakenteisiin. Jää ja lämpötilan vaihtelut liikuttavat ja irroittavat kattomateriaalia varsinkin saumojen kohdalta, joten vahinkotapauksessa vuodon syy on todennäköisesti sauman pettäminen. Tällaisia vahinkokuluja kiinteistövakuutus ei siis korvaa.

Räystäskourun tai ulkopuolisen syöksytorven tukoksesta johtuva sadeveden tulviminen tai muu hallitsematon valuminen ja siitä aiheutuva ulko- ja sisäseinän kastuminen eivät ole myöskään kiinteistövakuutuksesta korvattavia vahinkoja. Ainoastaan rakennuksen sisäpuolisesta sade- ja sulamisvesiviemäputkesta aiheutuva vuotovahinko on kiinteistövakuutuksen korvauksen piirissä.

Parveke- ja terassitilat

Parvekkeen ja terassin sade- ja sulamisveden poistoputkien toimivuus ja veden hallittu poistuminen tulee myös tarkistaa. Tällöin estetään veden kertyminen ja valuminen rakenteisiin tai mahdollisesti suoraan asunnon sisätiloihin, eikä tule vastaan ikävää tilannetta kun kiinteistövakuutuksesta ei saa korvausta.

Salaoja- ja sadevesijärjestelmät

Salaojajärjestelmän ja muun maaperän kuivana pitoon tarkoitetun järjestelmän tarkistus ennen lumen tuloa kuuluu huoltoyhtiölle. Mikäli salaoja- ja sadevesijärjestelmät eivät toimi ja esimerkiksi syöksytorvista valuvaa vettä kerääntyy rakennuksen läheisyyteen, on vaara että kosteus rasittaa rakenteita ja ajan myötä pääsee aina sisätiloihin asti.

Kiinteistövakuutuksien vakuutusehdoissa lukee mm. seuraavasti:

”Vakuutuksesta ei korvata
– vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen ulkopuolelta katto-, seinä- tai lattiarakenteen läpi tai kautta rakennukseen päässeestä lumesta, jäästä, nesteestä, höyrystä tai kaasusta
– vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista tai rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista virranneesta sade- tai sulamisvedestä
– vahinkoa, joka on aiheutunut salaojitusjärjestelmän, sade-, sulamis-, perus- tai pohjaveden poistoon tai muun, maaperän kuivana pitoon tarkoitetun järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta, alimitoituksesta tai toimimattomuudesta”

Kuten huomaat, vakuutus ei kata kaikkia taloyhtiön riskejä. Seuraavassa kirjoituksessa kerron kondenssiveden aiheuttamien vahinkojen ongelmallisuudesta.

Oliko tässä hyödyllistä tietoa? Kommentoi, ehdota aiheita mitä pitäisi käsitellä, tai kerro kokemuksistasi vastaavista vahinkotapauksista yleisesti tai yksityisesti kirjoittajalle: Jari Niemelä, puhelin 044 9867 295, jari@priimus.fi.

Jaa artikkeli