Koronavirus Covid-19 ja taloyhtiön (sekä yrityksen) mahdollisen korvausvastuun vakuuttaminen

Keskeytysvakuutuksia ei ole suunniteltu maailmanlaajuista pandemiaa varten, mutta vastuuvakuutuksista sitä ei tavallisesti ole rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Keskeytysvakuutus ei auta – ei edes epidemiakeskeytysvakuutus

Kuten olemme saaneet kaikilta vakuutusyhtiöiltä kuulla, nykyvakuutuksia ei ole suunniteltu suojaamaan taloyhtiöitä (eikä yrityksiä) maailmanlaajuisen tai edes valtakunnallisen epidemian (pandemian) aiheuttamilta tulojen menetyksiltä. Finanssivalvonta ilmoitti tästä myös seuraavaa: ”Epidemiakeskeytysvakuutusten tarkoituksena on korvata liiketoiminnan keskeytymistä tilanteissa, jolloin viranomainen tartuntataudin vuoksi määrää yksittäisen yrityksen toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi.” Vaikka kiinteistö- ja yritysvakuutukset eivät korvaa Koronaviruksesta aiheutuvia kuluja ja menetyksiä, niin vastuuvakuutuksissa ei ole tavallisesti rajattu epidemiaa eikä pandemiaa korvauspiirin ulkopuolelle.

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa henkilövahinkoja

Taloyhtiön kiinteistövakuutuksen toiminnanvastuuvakuutus korvaa henkilövahinkoja, joista vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Toiminnanvastuuvakuutuksesta voivat siis tulla korvattavaksi myös koronaviruksen aiheuttamat henkilövahingot – edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan toiminnasta ja että vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen joko yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden (tuottamus) tai erityislainsäädännön perusteella.

Selvittelyni mukaan ainoastaan LähiTapiola ja Turva ovat rajanneet vakuutusehdoissaan pandemian yritysten ja kiinteistöyhtiöiden, EI siis asunto-osakeyhtiöiden, vastuuvakuutuksien korvattavuuden ulkopuolelle:

”Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot VY1 1.1.2014

4.14 Vastuuvakuutusturvan ulkopuolelle jäävät erityiset riskit

Vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannusta, joka on välittömästi tai välillisesti aiheutunut seuraavista aineista, taudeista tai ilmiöistä tai liittyy niihin: laajalle levinnyt epidemia (pandemia)”

Hallinnonvastuuvakuutustakaan ei kannata unohtaa

Koronavirus on haastava tilanne taloyhtiön hallitukselle kuten myös yrityksen johdolle. On mahdollista että toimitusjohtajaa ja/tai hallitusta vastaan esitetään korvausvaatimuksia taloyhtiölle tai asukkaalle aiheutuvista taloudellisista vahingoista, jotka liittyvät koronavirusta koskeviin päätöksiin hallituksen jäsenenä. Näissä tilanteissa on hyvä muistaa, että hallinnonvastuuvakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja sekä näihin vahinkoasioihin liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, joista vakuutettu on lain mukaisessa korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä.

Vakuutusmeklari auttaa vahinkojen selvittämisessä

Usein on epäselvää, onko vakuutuksenottaja korvausvastuussa vahingosta tai mikä on mahdollinen vahingon määrä. Vakuutusmeklari auttaa näiden tilanteiden selvittämisessä yhdessä vakuutusyhtiön kanssa, ja vakuutus maksaa tarvittaessa vahinkoasian asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Kun vakuutukset ovat Priimuksen hoidossa, niin ei ole syytä huoleen

Ota yhteyttä Priimus Vakuutusmeklari Oy:n Jari Niemelään, jari@priimus.fi, puh 044 9867 295, mikäli asia on ajankohtainen.

 

Jaa artikkeli