Lumisen talven tuomat riskit

Lumisen talven tuomat riskit

Tänä talvena lunta on satanut useaan otteeseen. Lämpötilan vaihdellessa pakkasen ja lauhan välillä kattolumen tiheys kasvaa ja vesisateen johdosta muuttuu raskaaksi. Tämä lisää riskiä katon kestävyyden sekä henkilö- ja esinevahinkojen osalta.

Tällaisilla keleillä turvallisuuden huomioinen on erittäin tärkeää. Harvoin lumen paino aiheuttaa kantavuusongelmia asuinrakennusten kattorakenteille, sen sijaan autokatosten ja muiden piharakennusten katon kantavuus on pienempi. Kannattaa myös huomioida, että parvekkeiden, terassien ja erilaisten katteiden lumen ja jään poisto voi olla ajankohtaista.

Lain mukaan lumikuorman seuraaminen ja sen asianmukaisesta poistamisesta huolehtiminen on taloyhtiön vastuulla, vaikka taloyhtiö olisi siirtänyt kunnossapitotehtävät kiinteistöhuoltoyritykselle, sillä lain tuomaa vastuuta taloyhtiö ei voi siirtää. Viime kädessä taloyhtiön hallitus vastaa taloyhtiön ympäristön turvallisuudesta.

Kiinteistöhuoltosopimukseen tulee kirjata yksityiskohtaisesti kiinteistöhuoltoyhtiön velvoitteet lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja toimenpiteistä.

 

Taloyhtiön ja taloyhtiön hallituksen vastuu

Taloyhtiö on vakuuttanut lain mukaisen vastuunsa henkilö- ja esinevahinkojen osalta kiinteistön täysarvovakuutuksella. Jos vaaratilanne on taloyhtiön edustajan tiedossa, niin kiinteistövakuutus ei   välttämättä korvaa vahinkoa. Vahingon täytyy aiheutua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.

Mikäli tapahtuu vakava henkilövahinko taloyhtiön kunnossapitoalueella, niin taloyhtiön hallitusta (kuten myös kyseisen taloyhtiön isännöitsijää, isännöitsijätoimiston sekä huoltoyhtiön toimitusjohtajaa) voidaan syyttää kuolemantuottamuksesta.

Syyteharkinnassa syyttäjä tekee poliisin kokoaman esitutkintapöytäkirjan perusteella ratkaisun syytteen nostamisesta eli rikosasian viemisestä tuomioistuinkäsittelyyn. Kiinteistövakuutus ei välttämättä korvaa tästä hallituksen jäsenille aiheutuvia asianajokuluja.

 

Ammattilainen lumenpoistoon

Lumenpoistoon kannattaa palkata ammattilainen, jolla on oikeat työvälineet ja kokemusta näistä tehtävistä, sillä esimerkiksi huopakatto vaurioituu herkästi. Ammattilainen tietää myös lumenpudotusalueelle tarvittavat puomitukset ja turvanauhat sekä vähintään yhden henkilön varmistamaan ettei vaara-alueella liiku ulkopuolisia.

Pudotusalueen välitön läheisyys riittävältä etäisyydeltä kannattaa tyhjentää autoista ja muusta omaisuudesta, joka voisi vahingoittua pudotettavasta lumesta ja jäästä, ja tarvittaessa sulkea kadun osa työn ajaksi.

 

Lumenpudottajan vakuutusturvan tarkistaminen

Lumenpudotuksesta tehtävään sopimukseen kannattaa kirjata selkeästi kummankin sopijaosapuolen vastuut, tehtävät ja työturvallisuusasiat.

Tilatessaan lumenpoiston ulkopuoliselta toimijalta, tulee taloyhtiön (isännöitsijän) varmistaa, että sen työntekijöille on otettu lakisääteinen työtapaturmavakuutus.

Lumenpudottajalla pitää olla toiminnan vastuuvakuutus (korvaa henkilö- ja esinevahingot) kiinteistöhuoltotyölle, vaikkei muuten kiinteistöhuoltotöitä tekisikään. Siitä korvataan lumenpudotuksessa rikkoutuneen katon rakennukselle aiheuttama vuotovahinko tai esimerkiksi valokatteen rikkoutuminen sekä ulkopuoliselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, kuten parkissa olevan auton tai ohikulkijan vahingoittuminen.

Lumenpudottajan toiminnan vastuuvakuutukseen olisi hyvä myös liittää vastuun laajennus, joka korvaa työnkohteelle, siis katolle, mahdollisesti aiheutuvat vauriot. Näin ennalta ehkäistään ikäviä yllätyksiä ja riitoja mahdollisissa vahinkotapauksissa.

Seuraa tarvittaessa lumikuormatilannetta Ympäristökeskuksen sivustolta http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/lumi2/vesitilanne.html.

 

Oliko tässä hyödyllistä tietoa? Kommentoi, ehdota aiheita mitä pitäisi käsitellä, tai kerro kokemuksistasi vastaavista vahinkotapauksista yleisesti tai yksityisesti kirjoittajalle: Jari Niemelä, puhelin 044 9867 295, jari@priimus.fi.

 

Jaa artikkeli