Taloyhtiön saneerausurakan aikainen vakuutusturva

Kuinka valmistautua korjausurakkaan vakuutusturvan osalta?

Taloyhtiön edustajan (isännöitsijän) tulee huomioida monta asiaa ennen urakan alkamista – myös vakuutusturvan kattavuuden osalta.

Kiinteistövakuutusyhtiöön tulee ilmoittaa urakasta (eli riskin lisääntymisestä) sekä remontoitavien tilojen mahdollisesta käyttötarkoitusmuutoksesta (esim. liiketila muutetaan ravintolaksi). Myös kiinteistövakuutuksessa olevan hallituksen jäsenten vastuuvakuutuksen ja oikeusturvan vakuutusmäärät kannattaa päivittää ajan tasalle.

Urakoitsijan vastuuvakuutukset sekä työtekijöiden vakuutusturva työtapaturman osalta tulee tarkistaa.

Rakennustyövakuutuksen ottamisesta on sovittava taloyhtiön ja urakoitsijan välillä.

 

Rakennustyövakuutus

Rakennustyövakuutuksen ottamisesta sovitaan urakkasopimuksessa ja sen tavallisesti ottaa pääurakoitsija. Myös vakuutuksen omavastuun suuruudesta tulee sopia.

Tämä vakuutus kattaa työnkohteelle aiheutuneet vahingot, joista urakoitsija ei ole vastuussa. Kun työn tilaaja eli taloyhtiö on ottanut urakan vastaan, siirtyy työnkohteena olleet rakenteet ja talotekniikka kiinteistövakuutuksen piiriin.

Esimerkiksi ikkunaremontissa työnkohde eli ikkunat ja niiden asennustyö on tämän vakuutuksen piirissä. Jos asennusta odottavat ikkunat rikkoutuvat ilkivallan tai myrskyn johdosta, korvausta saadaan rakennustyövakuutuksesta.

 

Urakoitsijan vakuutusturva

Pienemmissäkin urakoissa tulee tarkistaa, että urakoitsijalla on voimassa vastuuvakuutukset. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja ja varallisuusvastuu taloudellisia vahinkoja. Näiden vakuutusten sisällöstä pitää myös varmistaa, että kyseinen urakointitoiminta on merkitty vakuutuskirjalle, vakuutusmäärä (= korvauksen enimmäismäärä) on riittävän suuri ja ettei omavastuu ole liian korkea.

Pienkorjausurakoissa, joihin ei oteta rakennustyövakuutusta, urakoitsijan vastuuvakuutus tulisi pitää sisällään myös työnkohteen, sillä se usein edesauttaa vahinkotilanteissa vahingon hoitoa ja urakan loppuunsaattamista. Perusvastuuvakuutus ei sisällä työnkohdetta, vaan kaiken muun, joten laajennus pitää ottaa erikseen.

Esimerkiksi keittiöremontissa muu huoneisto (ja muut huoneistot) on vastuuvakuutuksen piirissä, mutta itse keittiö ei ole, ellei laajennusta (työnkohdetta) ole lisätty vakuutukseen.

 

Taloyhtiön hallituksen vastuuvakuutuksen ajan tasaisuus?

Iso saneerausurakka on aina poikkeustilanne taloyhtiön elämässä, joten myös hallituksen vastuiden ja taloyhtiön oikeusturvan vakuuttamista on silloin hyvä tarkistaa. Näissä tarkistettavaa on lähinnä vakuutusmäärä (= korvauksen enimmäismäärä) – että se vastaa suuren urakan riskejä.

Priimus Vakuutusmeklari tarjoaa hinnaltaan kilpailukykyistä lisäturvaa hallitukselle/hallituksen jäsenille, jossa vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärää on korotettu riittävästi. Tämän Priimusturva hallitukselle lisäturvan piiriin pääsee sopimalla taloyhtiön vakuutusten hoidosta Priimuksen kanssa. Kysy lisää: Jari Niemelä, puhelin 044 9867 295, jari@priimus.fi.

 

Taloyhtiön edustajan (isännöitsijän) muistilista:

 • Ilmoitus saneerauksesta kiinteistövakuutusyhtiöön (vakuutusmeklarille):
  • urakka-aika (alku- ja päättymispvm)
  • urakan sisältö (tehtävät työt)
  • urakan arvo (sis. ALV:n, kun taloyhtiö ei ole verovelvollinen), ei ilmoiteta suunnittelu- eikä lisätyökuluja
  • tehdäänkö tulitöitä (kyllä/ei)
  • urakoitsijan nimi (ja y-tunnus)
 • Onko taloyhtiön vakuutusmäärät ajantasalla?
  • hallituksen vastuuvakuutus riittävä urakan suuruuteen nähden?
  • taloyhtiön oikeusturvan enimmäiskorvausmäärä?
 • Kumpi osapuoli ottaa rakennustyövakuutuksen?
  • vakuutusmäärä urakan arvo (sis. ALV:n, kun taloyhtiö ei ole verovelvollinen)
  • omavastuun suuruus?
 • Urakoitsijan vastuuvakuutusten voimassaolo ja sisältö:
  • vakuutusmäärä (onko riittävä urakan kokoluokkaan nähden?)
  • omavastuun suuruus (ei liian korkea)
  • merkitty oikea toimiala (kyseinen toiminta mainittu vakuutustodistuksessa/-kirjalla)

 

Oliko tässä hyödyllistä tietoa? Kommentoi, ehdota aiheita mitä pitäisi tulevaisuudessa käsitellä tai kerro kokemuksistasi urakan aikaisista vakuutushaasteista yleisesti tai yksityisesti kirjoittajalle: Jari Niemelä, puhelin 044 9867 295, jari@priimus.fi.

Jaa artikkeli