Taloyhtiön tyhjät vuokratilat vakuutusturvan kannalta

Vuokratilamarkkinoilla on epävarmat ajat ja ylitarjontatilanteessa on uuden vuokralaisen löytäminen varsinkin lyhyellä aikavälillä haastavaa. Tällöin vuokratila saattaa olla tyhjillään kuukausiakin. Tyhjillään olevaa tilaa on kuitenkin valvottava ja siellä on tehtävä tarkastauskäyntejä aika ajoin.

Ennaltaehkäise vahinkoja

Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeessa edellytetyt vahingontorjuntatoimenpiteet tulee olla jatkuvasti toteutetut, vaikka rakennus tai sen osa on käyttämättä tai normaalia vähäisemmällä käytöllä. 

Toimenpiteet yli viikon pituisen ajan käyttämättömänä olevalle tilalle:

  • käyttövesiputkiston sulkuventtiili on suljettava,  jotta vesivahinkojen riski olisi mahdollisimman pieni
  • sähkölaitteiden sähkönsyöttö on katkaistava sähkökeskuksesta lukuun ottamatta tilan ylläpidossa tarvittavaa sähkönsyöttöä
  • käyttövesi- ja lämmitysputkistojen jäätyminen on estettävä pitämällä tilan lämpötila riittävän korkeana (tai johtoverkko ja siihen liittyvät laitteet on tyhjennettävä vedestä, jos rakennuksen peruslämpötila lasketaan alle +12 asteeseen.)

Käyttämättä tai normaalia vähäisemmällä käytöllä olevat tilat on tarkistettava vähintään kerran viikossa nimetyn henkilön toimesta. Näin mahdolliset vauriot havaitaan heti ja esim. sähkökatkoksista johtuvat vahingot, murtautumiset tai vesivahingot saadaan torjuttua ja korjattua heti. Myös ilkivallan jäljet on poistettava pikaisesti. 

Paloilmoitin, sammutuslaitteisto, rikosilmoitusjärjestelmä ja muu vastaava turvallisuus- ja valvonta-järjestelmä on oltava toiminnassa. Järjestelmien koetukset ja huollot on tehtävä niitä koskevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Monet järjestelmät toimivat automaattisesti ajastuksella, jolloin voi olla aikoja, kun hälytykset eivät ole päällä. Muista muuttaa hälytysten ajastukset, jos tila ei ole käytössä.

Kun tila otetaan uudelleen käyttöön

Tilaa uudelleen käyttöönotettaessa on varmistettava, että käyttövesi- ja lämmitysputkistoissa ei ole vuotoja.

Vakuutusehdon suojeluohjeita on noudatettava

Vakuutetulla on velvollisuus noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, tahallaan tai huolimattomuudella, jota ei voida pitää vähäisenä ja suojeluohjeen noudattamatta jättämisellä on ollut vaikutusta vahingon syntyyn tai sen määrään, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Vakuutusmeklari auttaa riskienhallinta- ja vahinkokysymysten selvittelyssä

Usein on epäselvää kuinka tulkita vakuutusehtoja ja suojeluohjeita – tai onko vahinko korvattavissa kiinteistövakuutuksesta. Priimus auttaa näiden tilanteiden selvittämisessä ja korvauksen haussa.

Kun vakuutukset ovat Priimuksen hoidossa, niin ei ole syytä huoleen.

Ota yhteyttä Jari Niemelään, jari@priimus.fi, puh 044 9867 295, mikäli asia on teillä ajankohtainen.

 

Jaa artikkeli