Taloyhtiön vuokratulon keskeytyminen

Miten käy vuokratulon, kun taloyhtiön (vuokranantajana) vuokraamassa tilassa sattuu vahinko? Asunto-osakeyhtiön kiinteistön täysarvovakuutus sisältää vuokratulokeskeytysvakuutuksen, mutta kiinteistöosakeyhtiölle otettu ei sitä välttämättä automaattisesti sisällä.

Milloin vuokratulon keskeytysvakuutuksesta on hyötyä?

Kun taloyhtiön omistama vuokrattu liike-, asuin-, autotalli-, varastotila on vahingoittunut esinevahingon johdosta (esim. vuoto- tai palovahinko) ja taloyhtiö joutuu antamaan vuokralaiselle (osittaista tai 100 %) vuokranalennusta, niin silloin taloyhtiön on mahdollista hakea alennusta vastaavaa summaa kiinteistövakuutuksestaan. Vaatimuksena on, että tapahtunut esinevahinko on kiinteistövakuutuksesta korvattava.

Mitä vuokratulokeskeytysvakuutus korvaa?

Täysarvokohteissa saamatta jäänyttä vuokratuloa korvataan vakuutuksenottajalle enintään 2 euroa / kuutio (m3) / kuukausi vahingoittuneen rakennuksen (tai rakennuksen osan) tilavuudesta laskettuna.

Eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoissa saattaa olla eroja laskentakaavassa, mutta yllä kerrottu on yleisin. Myös vastuuaika (korvauksen maksuaika) voi vaihdella eri vakuutusyhtiöillä, mutta tavallisesti korvausta maksetaan enintään yhden vuoden ajalta esinevahingon sattumispäivästä.

Onko korvauksen määrä riittävä?

Yllä mainitulla kaavalla on helppo tarkistaa onko perusturvasta korvattava summa riittävä.

Lisäksi If Vahinkovakuutus Oy on rajannut turvan kattavuutta seuraavasti:”Turva vuokratulomenetyksen osalta on voimassa ainoastaan, kun vakuutuksenottaja antaa vuokralle enintään puolet rakennuksen hyötyalaan kuuluvista tiloista”.

Kun taloyhtiöllä on paljon vuokratilaa ja/tai suuret vuokratuotot, kannattaa vuokratulon keskeytysriski vakuuttaa erillisellä vakuutuksella. Vakuuttamiseen tarvitaan tieto budjetoidusta vuokratulosta sekä vastuuaikaan eli korvauksen enimmäismaksuaikaan (yleisesti 12 kk) ja mahdollisesti omavastuuaikaan (esim. 1 tai 3 vrk) tulee ottaa kantaa.

Ja mikäli kiinteistövakuutus on otettu Ifistä, tulee huomioida tuo edellä mainittu rajoitus erillistä vakuutusta mietittäessä.

Mitä vuokratulokeskeytysvakuutus ei korvaa?

Vuokratulon keskeytysvakuutus ei korvaa (osakkaan) hoitovastiketta, rahoitusvastiketta eikä muuta vastiketuottoa tai muuta käyttökorvausta.

Korvauksen määrää laskettaessa vähennetään säästyneet kiinteistön hoitokustannukset. Tämä tulee kysymykseen tavallisesti isoissa vahingoissa, joissa koko rakennus on käyttökiellossa.

Vuokratulokeskeytysvakuutus liikekiinteistöyhtiölle

Liike- ja toimistotiloille (rakennuksille) tulee ottaa erillinen vakuutus (oma vakuutus tai erillinen merkintä nykyiseen kiinteistövakuutukseen – riippuu vakuutusyhtiöstä). Näiden saama vuokratulo on usein sen verran suuri, ettei kiinteistövakuutusturvassa (mahdollisesti) oleva perusturva korvaa vuokran menetystä kokonaan (ns. alivakuuttaminen) tai ollenkaan. Ja Ifin perusvakuutus ei korvaa mitään, jos tiloista on vuokrattu yli puolet tai tilat eivät ole asuinkäytössä.

Kun vakuutukset ovat Priimuksen hoidossa, niin ei ole syytä huoleen

Ole yhteydessä minuun, mikäli vuokratulon keskeytysvakuuttamisesta jäi kysyttävää tai haluat, että selvittelen jonkin kiinteistöyhtiön osalta tätä.

Oliko tässä hyödyllistä tietoa? Kommentoi, ehdota aiheita mitä pitäisi käsitellä tai kerro kokemuksistasi vastaavasta tilanteesta yleisesti tai yksityisesti minulle: Jari Niemelä, puhelin 044 9867 295, jari@priimus.fi.

 

Jaa artikkeli