Top 5 Mitä vakuutuksesta jää usein korvaamatta

Tässä kerrotaan 5 + 1 vinkkiä, mitä jää helposti korvaamatta kiinteistövahingoissa ellei vakuutuksenottaja tai hänen edunvalvojansa ole tarkkana.

Olen ollut jo 20 vuotta talo- ja kiinteistöyhtiöiden edunvalvojana, vakuutusmeklarina, joten olen törmännyt monenlaisiin tilanteisiin hoitaessani asiakkaiden vakuutusturvaa ja vahinkoja.

Vakuutusehtojen tulkinta ja vahinkojen käsittely pitäisi olla kaikille asiakkaille sama, mutta…

Edelleen riippuu paljon korvauskäsittelijästä sekä hänen työmäärästään, miten nopeasti, tarkasti, sujuvasti ja vakuutusehtojen mukaisesti vahingon käsittely etenee. Vahinkokäsittelijä voi vaikuttaa pienilläkin teoillaan koko vahingon korjauksen sujumiseen – ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen. Aikoinaan oli ohjeistus, että epäselvässä tilanteessa ehtoja tulkitaan asiakkaan eduksi, mutta ne ajat ovat takana päin ja tällaisessa tapauksessa pitää olla erityisen tarkka.

Mielenkiinnolla odotan miten tulevien vuosien tietoteknisestä kehitys ja siitä johtuva vahinkojen käsittelyn automatisointi/robotisointi, tai mitä nimitystä siitä käytetäänkin, tulee vaikuttamaan korvauspäätösten saamisen nopeuteen ja oikeellisuuteen – ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen.

Tänä päivänä vakuutusmeklarilla riittää töitä korvauspäätösten tarkastamisissa, virheiden korjauttamisissa sekä käsittelyn kiirehtimisissä. Vakuutusyhtiöistä haettavien kiinteistövahinkojen määrä lasketaan kymmenissä per päivä ja vähintään joka kymmenennessä korvauspäätöksessä on virhe tai virheitä ja vielä useimman käsittelyssä viiveitä.

Varsinkin kiinteistövakuutuksesta korvattavien vahinkojen käsittelyssä kannattaa pitää silmällä sitä, että kaikki laskut tulevat käsiteltyä sekä seuraavia vinkkejä – ja tienata satoja ellei jopa tuhansia euroja taloyhtiölle. Tai antaa vakuutusalan ammattilaisen – vakuutusmeklarin – tarkastaa, että kaikki menee oikein.

Vinkki 1: Ikäpoistot vuotovahingoissa nro 1

VIRHE: Ikäpoistot lasketaan rakennuksen valmistumisvuoden eikä putkiston uusimisremontin valmistumisvuoden mukaan. Vahinkokäsittelijä ei siis ole ottanut tätä tietoa huomioon tai remonttia ei ole koskaan ilmoitettu vakuutusyhtiöön.
KORJAUS: Vakuutuksenottajan tai hänen edustajansa (= vakuutusmeklarin) tulee huomauttaa asiasta vakuutusyhtiötä ja pyytää korjausta korvauspäätökseen.

Tässä on kyse usein suurista summista, joten tämä on erityisen tärkeä!

Vinkki 2: Ikäpoistot vuotovahingoissa nro 2

VIRHE: Ikäpoistot lasketaan rakentamisvuoden eikä rakennuksen valmistumisvuoden mukaan.
KORJAUS: Tieto on vakuutussopimuksessa väärin ja tieto tulee korjata vakuutussopimukselle sekä pyytää korjausta korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiöt eivät automaattisesti korjaa korvauspäätöksen virhettä, vaikka ilmoittaa oikean vuoden vakuutusyhtiöön – vaan pitää erikseen pyytää siihen korjausta.

Vinkki 3: Ikäpoistot talotekniikan rikkoutumisvahingossa

VIRHE: Ikäpoistot lasketaan rakennuksen valmistumisvuoden eikä rikkoutuneen talotekniikan (esim. hissi) uusimisvuoden mukaan. Vahinkokäsittelijä ei siis ole ottanut tätä tietoa huomioon tai remonttia ei ole koskaan ilmoitettu vakuutusyhtiöön.
KORJAUS: Tieto tulee ilmoittaa vahinkokäsittelijälle ja pyytää korjausta korvauspäätökseen.

Vinkki 4: Sähkönkulutus

VIRHE: Vuotovahingoissa rakenteiden kuivaukseen käytetty taloyhtiön tai asukkaan sähköä. Vahingonkartoituksen tehnyt yritys (tai joku muu) asentaa kuivaimet kosteiden rakenteiden kuivaamista varten, mutta laskussa tai loppuraportissa mainittu sähkönkulutus (kWh) jää korvaamatta.
KORJAUS: Tarkistettava kuivauksen laskusta käytetyn sähkön kulutus ja huomauttaa vakuutusyhtiötä sen korvaamatta jättämisestä. Aina laskussa tai loppuraportissa tätä tietoa ei ole, ja silloin se pitää erikseen kysyä ko. yrityksestä.

Vinkki 5: Viivästyskorko

VIRHE: Vahinkokäsittelijä ei maksa viivästyskorkoa, vaikka korvauksen käsittely on kestänyt yli kuukauden siitä, kun käsittelyä verten tarvittavat asiakirjat on toimitettu vakuutusyhtiöön.
KORJAUS: Vakuutusyhtiö pitää lain mukaan maksaa viivästyskorkoa, mikäli korvausta ei makseta 30 vuorokauden aikana, kun kaikki tarvittava on toimitettu vakuutusyhtiöön. Tästä pitää huomauttaa korvauspäätöksen tarkistamisen yhteydessä.

Ja vielä ylimääräinen vinkki eli numero 6: Vahingon syy

Mikäli havaittu vahinko/vahingot ovat aiheutuneet useasta eri syystä, saattaa vahinkokäsittelijä huomioida vain yhden syyn ja käsitellä sen (usein ei-korvattava) perusteella. Pahimmassa tapauksessa vahinko jättää korvaamatta kokonaan, vaikka osa siitä saattaisi olla aiheutunut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta syystä. Myös korjauskulujen jaossa korvattavan ja ei-korvattavan välillä kannattaa olla tarkka!

Kun vakuutukset ovat Priimuksen hoidossa, niin ei ole syytä huoleen.

Tämä kaikki on taloyhtiön hallitukselle, asukkaalle ja isännöitsijälle helpompaa ja turvallisempaa, kun taloyhtiön vakuutusturva on vakuutusalan ammattilaisen – vakuutusmeklarin – hoidossa.

Ota yhteyttä minuun, Jari Niemelä, jari@priimus.fi ja puhelin 044 9867 295, mikäli haluat lisätietoa taloyhtiösi vakuutuksen hoidosta tai edellä kerrotuista.

Oliko tässä hyödyllistä tietoa? Kommentoi, ehdota käsiteltäviä aiheita tai kerro kokemuksistasi vastaavissa vahinkotapauksissa kirjoittajalle.

 

Jaa artikkeli