Yhtiökokous tulee – oletko valmis hallitusvastuuseen?

Yhtiökokous tulee – oletko valmis hallitusvastuuseen?

Taloyhtiön tilikausi on usein kalenterivuosi, joten keväällä järjestetään paljon yhtiökokouksia. Kun tilinpäätös viime vuodelta (tilikaudelta) on tehty, niin osakkeenomistajat vaeltavat sovittuna päivänä kokoukseen kuulemaan ja keskustelemaan viime ja kuluvan vuoden tapahtumista, talousluvuista sekä suunnitelmista. Tilinpäätöksen hyväksyntä ja päätös hallituksen vastuuvapaudesta ovat asialistalla, kuten myös mahdollisesti hallituksen uusi kokoonpano ja tulevat remontit.

Jotta taloyhtiön hallituksen jäseneksi meno ei aiheuta liian suuren vastuun tunnetta, on taloyhtiö kattanut hallintonsa vastuuriskit vakuutuksella.

 

Hallituksen jäsenen vakuutusturva

Hallituksen jäsenet (ja varajäsenet) on vakuutettu Hallinnon vastuuvakuutuksella taloudellisen vahingon varalta, josta hallitus/hallituksen jäsen on teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan Asunto-osakeyhtiölain mukaan korvausvastuussa.

Taloyhtiö on siis siirtänyt vakuutusyhtiön tehtäväksi vahinkotilanteessa (tai jo epäilytapauksessa):

  • selvittää onko korvauskysymystapauksesta kukaan vastuussa,
  • huolehtia vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän selvittämisestä,
  • neuvotella korvauksen vaatijan kanssa,
  • korvata aiheutettu taloudellinen vahinko sekä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset ja
  • hoitaa tai korvata oikeudenkäynnin, jos korvauskysymys joutuu oikeuskäsittelyyn.

 

Yhtiökokoukseen osallistuvat

 Hallinnon vastuuvakuutuksen piiriin kuuluu myös yhtiökokouksen puheenjohtaja, on hän sitten hallituksen jäsen tai ei, kuten myös toiminnantarkastaja sekä mahdollinen varahenkilö.

 

Taloyhtiön toimitusjohtajan eli isännöitsijän vakuutusturva

 Isännöitsijä eli asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja on vakuutettuja Hallinnon vastuuvakuutuksella. Mikäli isännöinti on kuitenkin ammattimaista, niin silloin isännöitsijä on rajattu tämän turvan ulkopuolelle ja hänen tulee ottaa varallisuusvastuuvakuutus isännöintiyritystoiminnalleen.

Hallinnonvastuuvakuutuksen vakuutusmäärään (= enimmäiskorvausmäärä) kannattaa kiinnittää huomiota varsinkin ennen isomman korjausurakan alkamista, jolloin hallitus joutuu tekemään urakkaan sekä asukkaiden vaatimuksiin liittyviä päätöksiä urakan aikana.

 

Oliko tässä hyödyllistä tietoa? Kommentoi, ehdota aiheita mitä pitäisi käsitellä, tai kerro kokemuksistasi vastaavista vahinkotapauksista yleisesti tai yksityisesti kirjoittajalle: Jari Niemelä, puhelin 044 9867 295, jari@priimus.fi.

 

Jaa artikkeli